معنی کلمه کارتن جادار به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به کارتن به انگلیسی in اکتبر 27, 2019

معنی کلمه کارتن جادار به انگلیسی می شود Spacious carton

Leave a Reply