معنی کلمه کارتن مقوایی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به کارتن به انگلیسی in اکتبر 27, 2019

معنی کلمه کارتن مقوایی به انگلیسی می شود Cardboard carton

Leave a Reply